S-a născut în data de 29 septembrie 1888, la Tecuci. Iorgu Iordan a fost lingvist și filolog, membru și vicepreședinte al Academiei Române, fondator și primul director al Institutului de Lingvistică al Academiei Române, institut care astăzi îi poartă numele.  

Iorgu Iordan a urmat școala primară și Gimnaziul Real de băieți din Tecuci. Mai târziu a intrat la Liceul Internat „Costache Negruzzi” din Iași, iar după absolvire urmează cursurile Facultății de Litere și Filosofie a Universității din Iași, avându-i ca profesori pe Alexandru Philippide și Garabet Ibrăileanu. Concomitent, a frecventat și cursurile Facultății de Drept. 

După terminarea facultății, în octombrie 1912, Iorgu Iordan predă limba germană la Liceul „Vasile Alecsandri” Galați. 

În 1919 își susține doctoratul în filologie modernă, sub conducerea lui Alexandru Philippide, la Universitatea din Iași. După doctorat, s-a specializat la universitățile din Bonn, Berlin și Paris. A devenit profesor la Universitatea din Iași, apoi profesor de romanistică la Universitatea din București. 

A întemeiat și a editat la Iași „Buletinul Institutului de Filologie Română «Alexandru Philippide»” și a fost redactor responsabil al publicațiilor „Revue de linguistique” și „Limba română”. 

 A scris lucrări în domeniul lingvisticii românești și romanice, fiind preocupat îndeosebi de aspectele contemporane ale limbii române și de onomastică. Împreună cu Alexandru Graur și Ion Coteanu, a fost redactor responsabil al noii serii a Dicționarului limbii române (DLR). A îngrijit și editat Letopisețul Țării Moldovei de Ion Neculce și opera lui Ion Creangă. 

 A fost numit Doctor Honoris Causa al Universității Humboldt din Berlin și al universităților din Montpellier, Gand și Roma. 

Iorgu Iordan a trecut în eternitate la data de 20 septembrie 1986. 

În anul 1993, Şcoala Gimnazială nr. 11 din Tecuci a primit numele de Școala Gimnazială „Iorgu Iordan”. 

În anul 2005, la iniţiativa prof. Radu Vladimir, Biblioteca şcolară a Colegiului Național „Calistrat Hogaș” Tecuci a primit titulatura „Iorgu Iordan”.