Născut la 19 aprilie 1847, la Tecuci, cu numele de Dimitriu, Calistrat Hogaș a fost fiul protopopului Gheorghe Dimitriu și al Mioarei Dimitriu (născută Stanciu).  

 A fost înscris la școala publică, sub patronimicul Hogaș, din inițiativa învățătorului, Hogaș fiind porecla bunicului dinspre tată. Clasele primare le face la Tecuci.  

În perioada 1860-1869, a urmat Academia Mihăileană din Iași, în generația lui A.D. Xenopol, Alexandru Lambrior, Vasile Conta, Gheorghe Panu și alții de care l-au legat prietenii durabile.  

S-a căsătorit în 17 ianuarie 1871 cu fiica preotului Costache Gheorghiu din Piatra Neamț, foarte tânăra și sfioasa Elena, căreia scriitorul i se adresa cu apelativul „Elencu”.  

Un conflict de proporții cu autoritățile locale care patronau gimnaziul la care profesa l-au determinat să se mute în 1878, pentru doi ani, la gimnaziul din Tecuci și un an la Școala Normală „Vasile Lupu” din Iași.  

 Calistrat Hogaș a debutat în 1874 cu poezia „Legenda lăcrămioarei” în nr. 5 al ziarului local „Corespondenția provincială”. La 3 iulie 1882, Calistrat Hogaș a debutat și ca prozator în revista locală „Asachi”, cu fragmente din ciclul „Amintiri dintr-o călătorie”.  

În 1907, cunoscându-l pe Garabet Ibrăileanu, Calistrat Hogaș s-a lăsat convins și a început colaborarea la revista Viața Românească, din nr. 2 („Floricica”). În 1912, la editura Viața Românească s-a început tipărirea primei ediții a volumului „Pe drumuri de munte” de Calistrat Hogaș.  

În 1914 s-a tipărit a doua ediție a cărții „Pe drumuri de munte”, la aceeași editură. Stocul de carte, pregătit pentru expediție, se face scrum în timpul unui incendiu care mistuie tipografia.  

La 28 august 1917, Calistrat Hogaș se stinge din viață la Roman, în mijlocul nepoților pe care i-i dăruise fiica cea mare, Cleopatra Silberg. La împlinirea a 42 de zile, la 8 octombrie, este reînhumat la Piatra Neamț.  

  În 1921 a apărut prima ediție pentru public a cărții „Pe drumuri de munte” în două volume. Cel de-al doilea volum, „În Munții Neamțului”, a fost prefațat de Mihail Sadoveanu.  

În 1922, lui Calistrat Hogaș, căruia în 1915 îi fusese refuzat premiul Academiei de 5000 lei, „Adamachi”, i se conferă postum cel dintâi premiu inițiat de Societatea Scriitorilor Români, în baza raportului alcătuit de Liviu Rebreanu.  

În memoria lui Calistrat Hogaș, în Tecuci există Colegiul „Calistrat Hogaș”, Cenaclul „Calistrat Hogaș”, strada „Calistrat Hogaș” precum și mai multe busturi ale scriitorului. Casa în care s-a născut se află în Tecuci, pe strada Siretului, la nr. 8, și este declarată monument istoric.