Vineri, 26 mai 2023, ora 11.30, sunteți invitați la evenimentul de lansare a Expoziției de Pictură și Fotografie în comuna Țepu, jud. Galați, eveniment la care vor fi prezenți copii, părinți, profesori, membrii ai Asociației de Arte și Spiritualitate ZAN ART, București. 

Expoziția este realizată în cadrul proiectului IMPACT – Incluziune și Motivare Prin Arte a Copiilor și Tinerilor, proiect finanțat prin Programul Dezvoltare Locală – Fonduri Norvegiene și cuprinde lucrări de pictură și fotografie ale copiilor și tinerilor din Școala Gimnazială Țepu. 

 Expoziția este centrată pe promovarea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor, mare parte dintre beneficiarii proiectului din ciclul primar din comuna Țepu fiind de etnie romă, copii frumoși, talentați, cărora merită să le fie acordată o șansă pentru viitor. Cu această ocazie, am putea educa publicul în vederea non-discriminării, punând accent pe calitățile acestor copii dovedite prin lucrările din expoziție. 

Atelierele de arte plastice precum și panotarea lucrărilor au fost realizate de către profesori și studenți, absolvenți ai Universității Naționale de Arte (UNARTE) București, cu care cooperează Asociația De Arte Și Spiritualitate Zan Art, Promotor de Proiect, iar proiectul este coordonat de Zâna Maria Bărau, Regizor, Manager Proiect, Președinte al Asociației de Arte și Spiritualitate ZAN ART. 

Proiectul ”I.M.P.A.C.T – Incluziune și Motivare Prin Arte a Copiilor si Tinerilor” este coordonat de Asociatia de Arte si Spiritualitate ZAN ART si este finanțat prin programul Dezvoltare Locala, Reducerea Saraciei si Cresterea Incluziunea Romilor, Apelul Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc, Granturi Norvegiene și se desfasoară în perioada 2021-2023. Scopul proiectului este reducerea abandonului scolar, dezvoltarea și promovarea educației incluzive, echitabile, de calitate in România și a includerii sociale a copiilor și tinerilor cu risc de abandon școlar și CES, prin intermediul artelor.